Zmień kontrast 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie prowadzi rejestry i ewidencje zgodnie z wymogami ustawowymi

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi i posiada między innymi:

  • rejestr zarządzeń dyrektora,
  • księgę druków ścisłego zarachowania,
  • rejestr umów,
  • rejestr wydanych zaświadczeń,
  • rejestr wydanych upoważnień,
  • spis inwentaryzacyjny,
  • planowanie i sprawozdawczość,
  • ewidencję akt osobowych pracowników,
  • rejestr inwestycji i remontów (książka obiektu budowlanego),
  • ewidencję pieczęci i pieczątek służbowych, 

Rejestrów zawierających dane osobowe i inne informacje niejawne nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29-08-1997 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.