Zmień kontrast 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY DZIAŁA NA PODSTAWIE

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami)
  • Uchwały Nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie,
  • postanowień niniejszego statutu.

MDK jest jednostką organizacyjną Miasta Konin, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Prezydent Miasta Konina.

STATUS PLACÓWKI <- PLIK DO POBRANIA