Zmień kontrast 

Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia: REGULAMINU UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE - regulamin dostępny również w sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.