Zmień kontrast 

  • Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej - pobierz
  • Standardy kontroli zarządczej w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie - pobierz
  • Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą - pobierz
  • Polityka zarządzania ryzykiem w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie - pobierz
  • Instrukcja dokonywania samooceny - pobierz
  • Arkusz monitorowania realizacji celów i zadań w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie na 2018 rok  - pobierz
  • Rejestr ryzyk w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie - rok 2018 - pobierz
  • Mapa ryzyka w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie - rok 2018 - pobierz