Zmień kontrast 

 

Protokół kontroli nr ON.HK-466/3/1-221/13 z dnia 19.04.2013 r. przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

Protokół kontroli nr DN-HK.9012.1.25.2013 z dnia 12.03.2013 r. przeprowadzonej przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

 

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Państwowa Straż Pożarna - pobierz

Protokół nr 142/18 z okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych i wentylacyjnych - pobierz

Protokół z pzreprowadzonego przeglądu technicznego podręcznego sprzętu p-poż - pobierz