• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Wszyscy pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie wykonują zadania ustalone dla nich w zakresie czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy MDK.
W Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie obowiązuje podstawowy i równoważny system i rozkład czasu pracy w przyjętym 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.
 
Rozkład czasu pracy pracowników obsługi i instruktorów w ramach obowiązującego podstawowego lub równoważnego systemu czasu pracy ustala pracodawca w formie harmonogramu na okres nie krótszy niż 2 tygodnie.