• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

koncepcja_MDK_Konin.pdf

Dajemy dzieciom skrzydła! Zabieramy młodych ludzi w kreatywno-artystyczną przygodę, podczas której uczą się śpiewać, tańczyć, malować lub grać; występują na scenach teatrów w autorskich produkcjach artystycznych, biorą udział w projektach społecznych, próbują swoich sił w konkursach; uczą się wytrwałości i pracy w grupie; nabywają odwagi, pewności siebie i poszerzają horyzonty. Potem mogą już zdobywać świat!

 • MDK prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury.
 • Celem działalności MDK jest rozwój aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z udziałem osób dorosłych – wychowanie młodego człowieka do odbioru i tworzenia kultury w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodów.

Zadania MDK 

 • edukacyjne,
 • kulturalne,
 • wychowawczo-profilaktyczne,
 • rekreacyjne.

Sposób realizacji zadań MDK

 • wspieranie, rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie różnych dziedzin sztuki (muzyka, śpiew, taniec, teatr, plastyka, recytacja, rytmika, i inne),
 • prowadzenie zajęć z zakresu historii sztuki oraz kultury języka polskiego,
 • prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej poprzez organizację imprez (koncerty, spektakle, recitale, konkursy, konfrontacje, turnieje, przeglądy, pokazy, i inne),
 • działania w zakresie profilaktyki przemocy i uzależnień (warsztaty edukacyjne, prelekcje, konkursy tematyczne, programy artystyczne, i inne),
 • organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji z elementami edukacji kulturalnej (kolonie, półkolonie, wycieczki, rajdy, warsztaty artystyczne),
 • integracja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach spędzania czasu wolnego (imprezy kulturalno-rekreacyjne, formy hobbystyczne),
 • współpraca w realizacji zadań z: instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy, lokalnym środowiskiem artystycznym, mieszkańcami miasta Konina,
 • współpraca z instytucjami kultury miast partnerskich w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.

MDK prowadzi działalność instruktażowo – metodyczną poprzez organizowanie konsultacji, szkoleń, kursów, warsztatów z różnych dziedzin twórczości kulturalnej.

MDK może prowadzić działalność dodatkową w zakresie: impresariatu artystycznego, działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, plastycznej, sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, wypożyczania kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego itp.MDK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na realizacji imprez zleconych  okolicznościowych, rodzinnych, rozrywkowych i innych) w celu finansowania działalności statutowej.

STATUT PLACÓWKI - pobierz

Koncepcja działania Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - pobierz