• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie prowadzi rejestry i ewidencje zgodnie z wymogami ustawowymi

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi i posiada między innymi:

 • rejestr zarządzeń dyrektora,
 • księgę druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr umów,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr wydanych upoważnień,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • planowanie i sprawozdawczość,
 • ewidencję akt osobowych pracowników,
 • rejestr inwestycji i remontów (książka obiektu budowlanego),
 • ewidencję pieczęci i pieczątek służbowych, 

Rejestrów zawierających dane osobowe i inne informacje niejawne nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29-08-1997 r. (t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami).).

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.