• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3d, 62-510 Konin, zwany dalej Administratorem e-mail: sekretariat@mdkkonin.pl , tel: 63 243 77 17.
  Inspektor Ochrony Danych: Drubkowska Anna, e-mail: iod@mdkkonin.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia  usług oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust 1. lit. b i c RODO)
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy oraz korzystanie z usług MDK będą niemożliwe.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania (określonej w pkt 2).
 7. Macie Państwo prawo do: żądania dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania Państwa danych – jeśli są błędne lub nieaktualne, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.