• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

PLIK DO POBRANIA

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY DZIAŁA NA PODSTAWIE:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1983),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami),
 • Uchwały Nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie,
 • postanowień niniejszego statutu.

 


MDK jest jednostką organizacyjną Miasta Konin, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Prezydent Miasta Konina.

STATUT PLACÓWKI - PLIK DO POBRANIA

Koncepcja działania Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - PLIK DO POBRANIA