• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony
2012
Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie w sprawie ustalenia "Kodeksu Etyki pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie" - pobierz
 
2016
Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - Regulamin pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - pobierz
 
2017
Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie w sprawie powołania Wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - pobierz
 
2018
Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 
2019
Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie w sprawie wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie - pobierz
 
Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie w sprawie powołania Wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - pobierz
 
2020
Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie w sprawie wysokości stawek za wynajem pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie - pobierz
 
2022
Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie w sprawie udzie]ania pomocy przez Mlodzieżowy Dom Kultury w Koninie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pobierz